Sportcentrum Statek

BADMINTON LIGA SPORT CENTRUM STATEK

Badmintonová liga ve Sport Centru Statek letos začíná 1. 10. a končí 31. 5. Zájemci o ligu se mohou přihlásit kdykoliv během tohoto období s tím, že nejsou omezováni termíny pořádání jednotlivých turnajů, ale mohou hrát kdykoli. Příjemným bonusem vedle sportovního zážitku jsou také atraktivní ceny.

Jednotlivé turnaje jsou zveřejňovány v kategorii Novinky.

Zápisné na jednu sezónu činí 300 Kč.


PRAVIDLA LIGY 

 1. Jedná se o amatérskou ligu, a proto se jí mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči badmintonu.
 2. Hraje se ve skupinách po čtyřech až šesti hráčích.
 3. Každé kolo trvá 1 měsíc (hráč musí odehrát 4 až 5 utkání ve skupině): začátek kola: 1. den v měsíci / konec kola: poslední den v měsíci.
 4. Všechna ligová utkání se odehrají ve Sport centru Statek Buštěhrad.
 5. Základní nasazení hráčů do jednotlivých skupin se provádí buď podle výsledků minulého ročníku, nebo dle  zhodnocení jeho hráčské úrovně.
 6. V jednotlivých kolech získávají hráči body za účast ve skupině, pouze pokud odehrají všechny zápasy v daném měsíci. Za body, které získají za výhry, prohry nebo za skreč je po káždém kole (1x za měsíc) vyhodnocováno aktuální pořadí v žebříčku (viz bodovací systém ligy).
 7. Hráči se mohou do ligy přihlásit i dodatečně během sezóny, budou však zařazeni do nejnižší skupiny.
 8. Liga začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
 9. Zápasy se hrají v intervalu 1 kalendářního měsíce.
 10. Hraje se míčkem, na kterém se dohodnou oba hráči.
 11. Hráči po odehrání zápasu sami výsledky z utkání zapíšou na recepci a výsledek oba potvrdí podpisem.
 12. Termíny zápasu si hráči volí sami.
 13. Hráči jsou zodpovědní za dodržování pravidel hry. Vzájemné zápasy si rozhodují sami, případně se dohodnou, kdo jim bude zápas rozhodovat. Jestliže se dohodnou na rozhodčím, potom musí respektovat všechna jeho rozhodnutí.
 14. Pokud hráči nemohou dohrát kolo ze zdravotních nebo jiných důvodů, nemohou se na výsledku domluvit, ale musí zápas skrečovat. Pokud u dvojice hráčů nebude zapsán výsledek nebo skreč, automaticky se odečítá každému hráči jeden bod. 
 15. Hráči mohou být z ligy vyloučeni po opakovaném skrečování zápasů bez omluvy či pádného důvodu a za nedostavování se na zamluvené hodiny pro odehrání zápasu.
 16. Pokud se soupeři nedohodnou jinak, hraje se dle platných pravidel badmintonu.
 17. Hráči hrají na vlastní nebezpečí, hru přizpůsobují svému zdravotními stavu a dbají na to, aby sobě ani nikomu jinému nijak neublížili. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy a jiné zdravotní problémy vzniklé při turnajích.
 18. Každý hráč se vstupem do ligy souhlasí s jejími pravidly, zavazuje se k dodržování těchto pravidel a ke hře v duchu fair play.
 19. Organizátoři ligy si vyhrazují právo úpravy pravidel ligy před započetím jednotlivých turnajových kol a také právo na udělení výjimek na základě odůvodněných a schválených žádostí.