Sportcentrum Statek

Přijďte si zahrát indoor petanque, který je skvělou zábavou pro každého!

 

Hrát můžete s rodinou, přáteli nebo ozvláštnit jakoukoliv společenskou akci. Pro nás je petanque životní styl, rádi vás jej naučíme a vše potřebné zapůjčíme.

 

Ve Sportcentru Statek nabízíme možnost zahrát si indoor petangue každý všední den od 8:00 do 16:00. Na hru je třeba si rezervovat badmintonové kurty (ceny jsou stejné jako v případě badmintonu).

 

Pravidla petanque

  1. Ke hře jsou potřeba speciální indoor petangue koule, které vám zapůjčíme.
  2. Proti sobě mohou hrát dva hráči nebo dvě družstva o dvou nebo třech spoluhráčích. Ve hře „hráč versus hráč“ má každý 3 koule. Ve hře „dva hráči versus dva hráči“ má každý z hráčů opět tři koule. Pokud proti sobě hrají družstva o třech hráčích, má každý pouze dvě koule. Součet koulí v týmu musí být šest.
  3. První družstvo je určeno hozením mince nebo dohodou. Hráč ze začínajícího družstva vybere startovní místo, ze kterého se následně budou házet koule. Hráč nahodí prasátko do vzdálenosti 6 m až 10 m. Poté tento hráč hází svoji první kouli co možná nejblíže k prasátku. Obě hráčovy nohy musí zůstat v kruhu, dokud se koule nedotkne země. Protihráč se postaví do kruhu a snaží se hodit svoji kouli blíž k prasátku. Může tak učinit i vyražením soupeřovy koule nebo prasátka.
  4. Vždy hází družstvo, které prohrává až do doby než se ujme vedení nebo spotřebuje veškeré koule. Když už družstvo nemá koule, hráči druhého družstva házejí své zbývající koule.
  5. Hráči v družstvu se mohou libovolně střídat - pořadí není určeno. Nemohou si však předávat koule. Body za jedno kolo se počítají ve chvíli, kdy ani jedno družstvo nemá žádné koule. Vítězné družstvo získává jeden bod za každou kouli, která je blíže prasátka než první nejbližší koule poražených. Tzn., že jeden bod dostane družstvo, co má kouli nejblíže ke košonku plus jeden bod za každou další kouli, co je nejblíž.
  6. Hráč družstva, které vyhrálo předchozí kolo, hází prasátko z místa, kde leželo v závěru hry.
  7. Vítězem je družstvo, které získá celkové skóre 13 bodů.