Sportcentrum Statek

Squash liga

Ve Sport Centru Statek Buštěhrad můžete kdykoliv začít s naší squashovou ligou. Stačí se pouze přihlásit. Díky účasti v naší lize tak poznáte nové hráče, se kterými můžete změřit své síly.  V lize můžete hrát opravdu kdykoliv, nemusíte se tak omezovat termíny pořádání jednotlivých turnajů. Příjemným bonusem vedle skvělého sportovního zážitku, jsou také zajímavé ceny za výhry v turnajích.

 

Pravidla ligy 

 1. Jedná se o amatérskou ligu, a proto se jí mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči squashe.
 2. Hraje se ve skupinách po pěti až šesti hráčích.
 3. Každé kolo trvá 1 měsíc (hráč musí odehrát 4 až 5 utkání ve skupině): začátek kola = 1. den v měsíci / konec kola = poslední den v měsíci
 4. Všechna ligová utkání se odehrají ve Sport centru Statek.
 5. Základní nasazení hráčů do jednotlivých skupin se provádí jednak podle výsledků minulého ročníku nebo dle zhodnocení jeho hráčské úrovně.
 6. V jednotlivých kolech získávají hráči body za účast ve skupině, za výhry a prohry. Z bodů, které získají, je po každém kole (1x za měsíc) vyhodnocováno aktuální pořadí v žebříčku (viz bodovací systém ligy).
 7. Hráči se mohou do ligy přihlásit i dodatečně během roku, budou však zařazeni do nejnižší skupiny, popřípadě může být nově vstupující hráč po konzultaci s obsluhou a zhodnocení jeho hráčské úrovně zařazen do odpovídající skupiny jako šestý hráč.
 8. Liga začíná 1. dubna a končí 31. ledna následujícího roku.
 9. Zápasy se hrají v intervalu 1 kalendářního měsíce.
 10. Hraje se míčkem, na kterém se dohodnou oba hráči.
 11. Hráči po odehrání zápasu sami výsledky z utkání zapíšou na recepci a výsledek oba potvrdí podpisem.
 12. Termíny zápasu si hráči volí sami.
 13. Hráči jsou zodpovědní za dodržování pravidel hry. Vzájemné zápasy si rozhodují sami, případně se dohodnou, kdo jim bude zápas rozhodovat. Jestliže se dohodnou na rozhodčím, potom musí respektovat všechna jeho rozhodnutí.
 14. Pokud hráči nemohou dohrát kolo ze zdravotních nebo jiných důvodů, nemohou se na výsledku domluvit, ale musí zápas skrečovat.
 15. Hráči mohou být z ligy vyloučeni po opakovaném skrečování zápasů bez omluvy či pádného důvodu a za nedostavování se na zamluvené hodiny pro odehrání zápasu.
 16. Pokud se soupeři nedohodnou jinak, hraje se dle platných pravidel squashe.
 17. Hráči hrají na vlastní nebezpečí, hru přizpůsobují svému zdravotními stavu a dbají na to, aby sobě ani nikomu jinému nijak neublížili. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy a jiné zdravotní problémy vzniklé při turnajích.
 18. Každý hráč se vstupem do ligy souhlasí s jejími pravidly, zavazuje se k dodržování těchto pravidel a ke hře v duchu fair play.
 19. Organizátoři ligy si vyhrazují právo úpravy pravidel ligy před započetím jednotlivých turnajových kol a také právo na udělení výjimek na základě odůvodněných a schválených žádostí.

 

Hrací podmínky

V případě rezervace kurtu a neuskutečnění zápasu bez řádné omluvy, bude účtována plná výše ceny kurtu. Pokud hráč nebo hráči tuto částku při příštím zápase ve Sport centru neuhradí, mohou být vyloučeni z ligy.

 

Bodovací systém ligy

 1. Hraje na 3 vítězné sety, do 15 bodů bez ztrát (americký bodovací systém)
 2. Za účast ve skupině budou body rozděleny následovně: 

  Skupina 1         150 bodů
  Skupina 2         140 bodů
  Skupina 3         130 bodů
  Skupina 4         120 bodů

 3. Výsledky zápasů a přidělené body: 

  3-0 výhra            7 bodů
  3-2 výhra            6 bodů
  3-1 výhra            5 bodů

   

  2-3 prohra          3 body

  1-3 prohra          2 body

  0-3 prohra          1 bod 

       

  0-S výhra             4 body

  S-0 prohra          -2 body

 4. Za nepřítomnost (bez omluvy) na domluveném utkání: - 2 body (+ 4 body pro soupeře)
 5. Výsledky se zpracovávají 1x měsíčně.
 6. Vždy na začátku následujícího měsíce bude nový rozpis skupin vyvěšen na klubové nástěnce a uveřejněn na internetových stránkách.

 

Kritéria při shodě bodů

 1. více vyhraných zápasů
 2. vzájemné zápasy
 3. poměr setů
 4. více vyhraných setů